In English / På svenska

The gathering for Kiakkovierasjuhlat will be at Tammelantori, at 3:45 pm.

Invitation to the Ice Hockey Gatecrasher Party

In Finland we have this thing called ice hockey..

julkka 2

[The banner says: Ice hockey and class struggle!]

There is a big news in Finland right now. Once in a year on 6th of December the most elitest people in Finland gather in the castle of the president to celebrate their well being. All the parliamentary politicians, idols, sport-heroes, business people and so on come to shake the hand of the president and his couple. After this they dance and eat fancy food. Most other people in Finland watch it in television in home. This is nationalist propaganda baal. It is to make you think passports and making a lot of money. The name is independence day celebration. But this year the castle of president is broken and they had to find another place to party at, and they decided to come to Tampere.

The thing is. No one ask if we want this party of nationalism in our city.
About hundered years ago, there was war for freedom in Tampere. Civil war. The capitalist murdered and slaved the revolutionaries in name of nationalism. The same people who worked for making money for the bourgeoisie now died by rich man hand. They called the butchers whites. They were Finnish road to Fascism. You have seen the picture of Hitler with butcher Mannerheim? Mannerheim is propaganda legend of whites. They say; He unite! In fact he wanted to be fascist leader like Mussolini! But he only got to be President later. In Tampere he killed the workers struggling for food, freedom and equality. Now many Presidents after that, President Sauli Niinistö is having Suomi Finland party in Tampere. And only the rich and famous invited. And no dance! How boring is that! Sounds like work of whites! Stealing for themselves our tax money!

We are gonna show them, that we don’t play in the same field. Actually, we don’t even play the same game. We are the offspring of the people who stood in Tampere fighting for bread, freedom and equality in 1918. We are the poor, workers, students, unemployed, immigrants, internationalists and world citizens, marginalized, therapized, precarized, criminalized, and First of all:  We are ice hockey people of Tampere. We are like Timo Jutila or Raimo Helminen.

No matter how the president guard tries to stop us, we tackle our way forward and invite all folks to Icehockey Gatecrasher Party (Kiakkovierasjuhlat) to Tampere on  6th of December. Let’s get ready to play some hockey!

———————————————————————————–

Insamlingen för Kiakkovierasjuhlat kommer att vara på Tammelantori, kl 15:45.

Inbjudan till Ishockeyfolkets Snyltgäst Fest

julkka 2

Banner säger:
Ishockey och klass slåss! / Gatecrasher Party på 6 december [det självständighetsdag] i Tammerfors.

I Finland har vi denna sak kallad ishockey ..

Det finns en stor nyhet i Finland just nu. En gång i ett år om 6 december de elitest finländare samlas i slottet presidenten för att fira deras välbefinnande. Samtliga riksdagspolitiker, idoler, sporthjältar, affärsmän och så vidare kommer att skaka hand med presidenten och hans par. Efter detta de dansar och äter finare mat. De flesta andra människor i Finland titta på det på tv i hemmet. Detta är nationalistisk propaganda baal. Det är för att du tror pass och göra en massa pengar. Namnet är självständighetsdagen firandet. Men i år slottet presidenten är bruten och de var tvungna att hitta en annan plats att festa på, och de bestämde sig för att komma till Tammerfors. Saken är den. Ingen frågar om vi vill ha detta parti av nationalism i vår stad. Om hundered år sedan, det var krig för frihet i Tammerfors. Inbördeskriget. Kapitalisten mördade och slet revolutionärerna i namn av nationalism. Sammap ersoner som arbetade för att tjäna pengar för bourgeoisin nu dött av rik man för hand.

De kallas slaktare vita. De var Finlands väg till fascismen. Ni har sett bilden av Hitler med slaktaren Mannerheim? Mannerheim är propaganda legend av vita. De säger, han förenar! Faktum är att han ville vara fascistiska ledare som Mussolini! Men han bara fick vara  president senare. I Tammerfors dödade han arbetarna kämpar för mat, frihet och jämlikhet. Nu många presidenter efter det, är president Sauli Niinistö har Suomi Finland fest i Tammerfors. Och bara de rika och berömda inbjudna. Och ingen dans! Hur tråkigt är det! Låter som arbete vita! Att stjäla själva våra skattepengar! Vi ska visa dem, att vi inte spelar
i samma område. Egentligen har vi inte ens spela samma spel. Vi är avkomma till de människor som stod i Tammerfors kämpar för bröd, frihet och jämlikhet 1918. Vi är fattiga, arbetare, studenter, arbetslösa, invandrare, internationalister och världsmedborgare, marginaliserade, therapized, precarized, kriminaliseras, och det första: Vi är ishockey människor i Tammerfors. Vi är som Timo Jutila eller Raimo Helminen. Oavsett hur presidenten vakten försöker stoppa oss, vi tackla oss fram och bjuda alla folks till Ishockey Gatecrasher Party (Kiakkovierasjuhlat) till Tammerfors den 6 december. Låt oss få redo att spela lite hockey!
kiakkovierasjuhlat.noblogs.org